Cách thiết kế rập vi tính-Thâu sau váy túm

Váy chữ A là váy có hình dáng tăng bề rộng từ eo-mông-lai
Váy túm có hình dạng túm lại ở phần lai (lai nhỏ hơn mông)
SỐ ĐO
Dài váy            : 75 cm
Vòng eo          : 64 cm
Vòng mông     : 88 cm
Hạ gối             : 45 cm
THÂN SAU:
 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:
AB : Dài váy = số đo = 45cm.
MD : Ngang mông = ¼ mông + 1cm = 23,5cm.
thiet-ke-vay-tum-chieu-dai-chieu-rong-ts
 • Từ đường AB vẽ đường EF song song 4cm làm nẹp.
thiet-ke-vay-tum-ve-nep-4cm
 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:
AM : Hạ mông = 2/10 mông + 1cm = 19cm.
thiet-ke-vay-tum-ha-mong-ts
 • Tạo điểm ngang eo:
AC : Ngang eo = ¼ eo + 2cm = 18cm.
thiet-ke-vay-tum-ngang-eo
 • Nối đường ngang eo với đường ngang mông CD.
 • cty-tkkt-toan-tran
thiet-ke-vay-tum-noi-suon
 • Đánh cong đường CD.
thiet-ke-vay-tum-danh-cong-duong-suon-ts
 • Kéo dài đường DC lên 0,5cm
thiet-ke-vay-tum-keo-duong-suon-ra-0.5cm
 • Vẽ đường ngang eo CA
thiet-ke-vay-tum-ve-duong-ngang-eo-ts
 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
Từ O lấy ra hai bên 1cm.
thiet-ke-vay-tum-tu-trung-diem-lay-ra-1cm
 • Vẽ đường vuông góc với AC:
OO1 = 10cm.
thiet-ke-vay-tum-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm
 • Nối 2 đường pen lại
thiet-ke-vay-tum-noi-2-duong-pen
 • Nối đường nẹp với thân BF, EA
thiet-ke-vay-tum-noi-nep-vao-than
 • Vẽ L1 từ điểm L vào 1,5cm
 • cty-tkkt-toan-tran
thiet-ke-vay-tum-ngang-lai-giam-1,5cm
 • Nối đường L1D
thiet-ke-vay-tum-noi-duong-suon-ts
 • Từ L1 lấy vào 1cm vẽ đường lai
thiet-ke-vay-tum-duong-suon-giam-1cm-ve-lai-ts
 • Bóc phần thân sau từ các đường FE, FL1, L1D, DC, CE theo chiều kim đồng hồ + Bóc hai đường pen hai bên đường OO1
thiet-ke-vay-tum-boc-ts
 • Chừa đường may
thiet-ke-vay-tum-noi-diem-chua-duong-may

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần