Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế thân sau quần tây nữ căn bản

Cách thiết kế rập vi tính thân sau quần tây nữ căn bản.
Copy chi tiết thân trước làm thân sau.Trong đó:
AB: dài quần = thân trước
AC: hạ đáy sau = hạ đáy trước

cty-tkkt-toan-tran

15thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-sang-dai-lai-cac-duong.
CD: ngang đáy sau = ngang đáy trước + 7cm
16thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-ha-day.
DD1: vào đáy = 1/10 M + 1cm.
17thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-vao-day.
M1M2: ngang mông = ¼ M + (0.5-1)cm
EE1: xuyên đáy = 4cm.
18thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-ngang-mong
Vẽ đáy thân sau: vẽ đường cong qua các điểm D, M2, E1.
19thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-vong-day
E1E2: dong lưng thân sau = 1cm

cty-tkkt-toan-tran

E1A1: ngang eo = ¼ eo + 3cm(pen).
20thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-ngang-eo
  • Cách thiết kế rập vi tính plis quần tây nữ căn bản.
OO1 = 10cm.
O là điểm giữa, đo ra 1.5cm và nối với O1.
21thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-pen
  • Cách thiết kế rập vi tính đường sườn quần quần tây nữ căn bản
Dựa vào đường sườn của thân trước vẽ đều ra 2cm. Sườn trong nối với d và đánh cong. Sường ngoài nối với a1 và đánh cong.
Lai = 4cm.
22thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-suon
Từ A đo xuống 3cm chừa lưng (= to bản lưng).
23thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-ts-to-ban-lung

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần