Cắt may đồ bộ mặc nhà- Cách thiết kế áo thân sau tay ngắn

Cắt may đồ bộ short
Cắt may đồ bộ short

Cắt may đồ bộ mặc nhà không khó. Mời các bạn tham khảo cách thiết kế áo thân sau tay ngắn.

Cắt may đồ bộ mặc nhà lên vải gì đẹp ? Tham khảo ở đây Chất liệu thường sử dụng vải cotton co giãn.

Thông số cắt may đồ bộ mặc nhà tham khảo.

 • Ngang vai : 36 cm
 • Dài áo : 64 cm
 • Hạ eo : 38 cm
 • Vòng cổ : 33 cm
 • Vòng nách : 34 cm
 • Vòng ngực : 84 cm
 • Vòng eo : 64 cm
 • Vòng mông : 92 cm
 • Chéo ngực : 18 cm
 • Dang ngực : 18 cm
 • Chồm vai: 2cm

Công thức cắt may đồ bộ – Công thức thiết kế rập thân sau. Công thức cắt may vừa, ôm áp dụng cho vải co giãn. Vải không co giãn hoặc các bạn muốn mặc rộng rãi cộng thêm bề ngang 3-6cm

Dựng hình chữ nhật:

 • AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 66 cm
 • BK: Ngang lai = Ngang mông 0.5→1= 23.5cm
Cắt may đồ bộ vẽ hình chữ nhật
Cắt may đồ bộ vẽ hình chữ nhật

Xác định vòng cổ:

 • AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ + 1.5 cm= 7
 • AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cm
Cắt may đồ bộ xác định cổ
Cắt may đồ bộ xác định cổ

Vẽ vòng cổ

 • Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2.
Cắt may đồ bộ vẽ cổ
Cắt may đồ bộ vẽ cổ

Vẽ vai con:

 • AC1: Ngang vai = ½ vai = 18
 • C1C2: Hạ vai = 4
Cắt may đồ bộ vẽ cổ
Cắt may đồ bộ vẽ vai con

Vẽ vòng nách:

 • Hạ nách = ½ vòng nách +2 = 19
Cắt may đồ bộ hạ nách
Cắt may đồ bộ hạ nách
 • DD2: Ngang ngực = ¼ vòng ngực = 21
Cắt may đồ bộ ngang ngực
Cắt may đồ bộ ngang ngực
 • Đánh cong vòng nách qua điểm D2C2.

Cắt may đồ bộ đánh cong nách
Cắt may đồ bộ đánh cong nách
 • AE: Hạ eo = Số đo  +2 (áo không pen ngực ) = 38

Cắt may đồ bộ hạ eo
Cắt may đồ bộ hạ eo
 • E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 0.5→1cm = 19.5
Cắt may đồ bộ ngang eo
Cắt may đồ bộ ngang eo

Vẽ vạt lai

 • KM :giảm sườn 1cm.
Cắt may đồ bộ vạt lai
Cắt may đồ bộ vạt lai

Vẽ đường cong lai, chia BK làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BK với M đánh cong 0.5-1 cm

Cắt may đồ bộ cong lai
Cắt may đồ bộ cong lai

Vẽ sườn áo:

 • Nối các điểm D1E2M
Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo
Cắt may đồ bộ vẽ đường sườn áo

Tạo đường may xung quanh thân sau tay ngắn 1cm, lai chừa 2,5 cm

 

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần