Cắt may đồ bộ mặc nhà- áo thân trước

Cắt may đồ bộ vải ton
Cắt may đồ bộ vải ton

Tiếp loạt bài cắt may đồ bộ mặc nhà không khó. Mời các bạn tham khảo cách thiết kế áo thân trước. Cách thiết kế áo thân sau coi thêm ở đây

Vẽ hình chữ nhật:

 • AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62cm
 • AC: Ngang mông =ngang lai +0.5 1 =23.5 cm
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ hình chữ nhật
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ hình chữ nhật

Vòng cổ

 • AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ+1.5 =7 cm
 • AA2: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ +2.5= 8 cm
Cắt may đồ bộ thân trước xác định cổ
Cắt may đồ bộ thân trước xác định cổ

Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2

Cắt may đồ bộ thân trước vẽ cổ
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ cổ

Ngang vai 

 • AC1: Ngang vai = rộng vai /2= 18
 • C1C2: Hạ vai = 4
 • Nối C2A1 làm vai con.
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ vai con
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ vai con

Hạ nách:

 • Hạ nách = ½ vòng nách – 2 = 15
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ hạ nách
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ hạ nách

Ngang ngực:

 • DD1 :Vòng ngực/4+1cm=22
Cắt may đồ bộ thân trước ngang ngực
Cắt may đồ bộ thân trước ngang ngực

Vẽ vòng nách:

 • Đánh cong vòng nách qua điểm D2C1
Cắt may đồ bộ thân trước vòng nách
Cắt may đồ bộ thân trước vòng nách

Vẽ hạ eo và rộng eo:

 • AE1: Hạ eo = Số đo – 2 (áo không pen ngực ) = 34 cm
 • E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 2 = 20 cm
Cắt may đồ bộ thân trước eo
Cắt may đồ bộ thân trước eo

Giảm sườn 2cm.Vẽ sườn

 • Vẽ sườn qua các điểm  D1E2M.
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ sườn
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ sườn

Vẽ vạt lai:

 • Chia BK làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BM với M đánh cong 0.5-1cm
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ lai
Cắt may đồ bộ thân trước vẽ lai

Chừa đường may:

Cắt may đồ bộ thân trước đường may
Cắt may đồ bộ thân trước đường may

 

 

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần