Cắt may đồ bộ mặc nhà- tay áo

Cắt may đồ bộ vải kate
Cắt may đồ bộ vải kate

Seri bài hướng dẫn công thức cắt may đồ bộ mặc nhà. Toán Trần chia sẻ cách thiết kế tay áo.

Công thức cắt may đồ bộ- áo thân sau coi thêm ở đây

Công thức cắt may đồ bộ- áo thân trước coi thêm ở đây

Vẽ tay áo 

Thông số cắt may đồ bộ tay áo.

  • Dài tay =20
  • Bắp tay=22.5
  • Cửa tay =12

Vẽ hình chữ nhật

Cắt may đồ bộ tay áo hcn
Cắt may đồ bộ tay áo hcn

Hạ nách tay =A1=1/10Vòng ngực+3cm=11cm. Đường chéo nách tay= (vòng nách trước+vòng nách sau)/2 -1cm =………

Cắt may đồ bộ tay áo hạ nách
Cắt may đồ bộ tay áo hạ nách

Vẽ cửa tay

Cắt may đồ bộ tay áo cửa tay
Cắt may đồ bộ tay áo cửa tay

Nối bụng tay

Cắt may đồ bộ tay áo vẽ bụng tay
Cắt may đồ bộ tay áo vẽ bụng tay

Vẽ đường cong nách tay như mẫu

Cắt may đồ bộ tay áo vẽ nách tay
Cắt may đồ bộ tay áo vẽ nách tay

Tạo đường may

Cắt may đồ bộ tay áo
Cắt may đồ bộ tay áo

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần