THIẾT KẾ QUẦN THỂ THAO 4 MẢNH

Ni mẫu: vòng mông(VM) = 92cm

B1. Vẽ hình chữ nhật

X = dài quần =  ¼ VM + 15 -> 20cm  = 23 + 17 = 40cm

Y = ngang đáy trước  = ¼ VM + 1 + 3 = 23 + 4 = 27cm

B2. Xác định ngang eo trước = ¼ VM + 1 = 24cm, Nối A1B1

B3.  Kéo dài A1B1, lấy B1B2 làm sa đáy trước 4->6cm = 4cm

 

B4. Nối BB2. Đánh cong lõm 0.5cm

B5. Xác định lưng quần 3->4cm = thành phẩm bản thun + 1cm đường may = 3 + 1

B6. Từ A lấy ra 4cm để làm rập thân sau

B7. Bóc rập

B8. Vẽ đáy quần

Vẽ hình chữ nhật :  X= 2/10 VM = 18.4cm

Y= 10->12cm = 10cm

B9. Tạo đường may (lai: 2cm, giàn: 0.7cm, đáy: 0.7cm)


About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần