Công thức thiết kế rập vi tính đầm có đường ráp chân ngực-Cách thiết kế rập thân sau

Cách thiết kế rập thân sau đầm có đường ráp chân ngực
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài hình chữ nhật=Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 86 cm
BL:Rộng hình chữ nhật=Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dai-rong-TSVẽ cổ
Tạo điểm vào cổ, hạ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-vao-co-ha-co-tsVẽ vai con
Tạo điểm ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-vai-ts
Vẽ đường CC1 vuông góc
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-vai-ts
Nối đường vai C1A1:
Vẽ vòng nách 

cty-tkkt-toan-tran

Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-nach-ts
Vẽ vòng ngực:
NN1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cm

thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-TS

Đánh cong vòng nách qua trung điểm đường chéo và sau hơn đường hạ nách DC1 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-danh-cong-vong-nach-ts
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-eo-ts
Vẽ vòng eo:
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-eo-tsVẽ vòng mông:
Copy đoạn thẳng song song từ hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ha-mong-ts
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-mong-ts
Nối đường sườnthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-suon-tsVẽ vòng lai
Đánh cong đường lai
Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-lai-tsVẽ pence thân sau:

cty-tkkt-toan-tran

Dang ngực:
NP = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dang-nguc-ts
Vẽ đường pince PP1 vuông góc với đường NN1thiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-pince-eo-ts
Từ P lấy xuống 3 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-dang-nguc-xuong-3cm-ts
Tạo điểm hai bên đường PP1 mỗi bên 1 cm
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-noi-pince-eo-ts
Nối đường nẹp với thânthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-noi-nep-vao-than-ts
Vẽ cúp ngực:
Từ đường ngang ngực xuống 5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-ngang-nguc-xuong-5cm-ts
Dựng đường ráp chân ngựcthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-duong-rap-chan-nguc-ts
Giảm thân trên 0,5 cmthiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-giam-than-tren-0,5cm-ts
Bóc thân sau +  pince eo.
Chừa đường maythiet-ke-rap-ao-dam-co-duong-rap-chan-nguc-chua-duong-may-ts

KHOA-HOC-NGANH-MAY