NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1

NHẢY SIZE THÂN TRÊN SAU ĐẦM 1

Nhảy size thân sau

nhay-size-ts

Bước 1: Nhảy size điểm sâu cổ   X=0    , Y=0

nhay-size-ts-1

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 2: Nhảy size điểm rộng cổ  X= 0  , Y=1/2 rộng cổ

nhay-size-ts-2

Bước 3: Nhảy size điểm ngực   X=  nách , Y=ngực/2

nhay-size-ts-3

Bước 4: Nhảy size điểm lai tại sườn  X=hạ eo    . Y=eo/2

nhay-size-ts-4

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 5: Nhảy size điểm lai giữa thân X= hạ eo   , Y=1/4 eo

nhay-size-ts-5

Bước 6: Nhảy size pence dọc X= hạ eo   , Y=1/4 eo

nhay-size-ts-6

Đỉnh pence nhảy theo hạ nách

Bạn nào học nhảy size đăng kí ở đây

day-giac-lam-rap-nhay-size