Thiết kế các kiểu tay: Tay cánh hồng

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 1cm.

Tay áo:

Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

-AA1 = 3cm

-BB1 = 6cm

-Giảm cửa tay 2cm.

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-hong

 

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-hong-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY