Thiết kế các kiểu tay áo: Tay phồng tròn

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.

Tay phồng tròn:

Từ rập tay áo căn bản điều chỉnh lại như sau:

-AA1 = BB1 = 4cm

-A1A2 = 4cm

-Giảm cửa tay 2cm.

 

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-phong-tron

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-phong-tron-dmKHOA-HOC-NGANH-MAY