THIẾT KẾ RẬP GIÀY HÀM ẾCH TRẺ SƠ SINH.

CÁCH THIẾT KẾ RẬP GIÀY HÀM ẾCH TRẺ SƠ SINH.
  • Đế giày. (Tương tự giày cổ cao)
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

Aa: chiều dài đế = 10

Ai: chiều rộng đế = 4.6
1thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-dai-rong.
day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em
AO1: 1/5Aa = 2.
AO2 = 2/5 Aa = 4.
AO3 = ¾ Aa = 7.5.
2thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-cac-duong-ha
O1 là điểm giữa của Bb, Bb = 3.8
O2 là điểm giữa của Cc. Cc = 3.6

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

O3 là điểm giữa của Dd, Dd = 4.6
3thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-cac-duong-ngang
Vẽ ½ đế giày đi qua các điểm A B C D a.
4thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-1-nua-de-giay
Phần còn lại vẽ đối xứng A b c d a.
5thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-de-giay
  • Thân giày.
  • dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
Aa : chiều dài = 12.5.
AB: chiều rộng = Aa/3 +1 = 5.17
12thiet-ke-rap-giay-ham-ech-so-sinh-dai-rong
BB2 = 1/3 Aa = 8.33
BB1 = 0.5

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

aC = ¼ Aa = 3.12
13thiet-ke-rap-giay-ham-ech-so-sinh-lay-diem
I là điểm giữa của B1B2.
II1 = 0.5
14thiet-ke-rap-giay-ham-ech-so-sinh-lay-diem.
Vẽ thân giày đi qua cá điểm A B1 I B2 C.
15thiet-ke-rap-giay-ham-ech-so-sinh-tp
CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.
Cắt chừa đường may xung quanh 0.5.
16thiet-ke-rap-giay-ham-ech-so-sinh-duong-may

day-giac-so-do-tinh-dinh-muc

KHOA-HOC-NGANH-MAY