THIẾT KẾ RẬP VÁY CĂN BẢN

THIẾT KẾ RẬP VÁY CĂN BẢN

SỐ ĐO:

Dài váy            : 75 cm

Vòng eo          : 64 cm

Vòng mông     : 88 cm

Hạ gối             : 45 cm

THÂN SAU:dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

 • Vẽ hình chữ nhật:

AB      : Dài váy          = số đo                        = 45cm.

MD      : Ngang mông = ¼ mông + 1cm         = 23,5cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chieu-dai-chieu-rong-ts

 • Vẽ nẹp:

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ve-nep-4cm

 • Vẽ mông:

AM      : Hạ mông       = 2/10 mông + 1cm     = 19cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ha-mong-ts

 • Vẽ eo:

AC      : Ngang eo       = ¼ eo + 2cm             = 18cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ngang-eo

 • Nối đường ngang eo với đường ngang mông CD.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-noi-suon

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-danh-cong-duong-suon-ts

 

 • Kéo dài đường DC 0,5cm

thiet-ke-rap-vay-can-ban-tang-duong-eo-len-0,5cm

 • Vẽ đường ngang eo

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ve-duong-ngang-eo

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
 • Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm

 • Vẽ đường vuông góc với AC:

OO1     = 10cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm

 • Nối 2 đường pen lại

thiet-ke-rap-vay-can-ban-noi-2-duong-pen

 • BL       : Ngang lai       = Ngang mông.

Giảm lai = 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-giam-lai-1cm-ve-lai

 

 • Nối đường nẹp với thân

thiet-ke-rap-vay-can-ban-noi-nep-vao-than

 • Bóc phần thân sau từ các đường FE, FL, LD, DC, CE theo chiều kim đồng hồ + Bóc hai đường pen hai bên đườngOO1

thiet-ke-rap-vay-can-ban-boc-ts

 • Chừa đường may

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chua-duong-may-ts

THÂN TRƯỚC:

 • Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

 

AB      : Dài váy          = số đo                        = 45cm.

MD      : Ngang mông = ¼ mông                    = 22,5cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chieu-dai-chieu-rong-tt

 • Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM      : Hạ mông       = 2/10 mông + 1cm     = 19cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ha-mong-tt

 • Tạo điểm ngang eo:

AC      : Ngang eo       = ¼ eo + 2cm             = 18cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ngang-eo-than-truoc

 • Đánh cong đường CD.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-danh-cong-duong-suon-tt

 • Kéo dài đường DC
 • Từ A giảm thân trước 0,7cm
 • Nối đường cong ngang eo CA

thiet-ke-rap-vay-can-ban-giam-than-truoc-0,7cm

 • Vẽ plis : O là trung điểm AC
 • Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm-than-truoc

 • Vẽ đường vuông góc OO1     = 10cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm-tt

 • BL       : Ngang lai       = Ngang mông.

Giảm lai = 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-giam-lai-1cm-ve-lai-tt

 • Bóc phần thân trước từ các đường AB, BL, LD, DC, CA theo chiều kim đồng hồ + bóc hai đường pen hai bên đường OO1

thiet-ke-rap-vay-can-ban-boc-tt

 • Mở đường gấp đôi thân trước AB

thiet-ke-rap-vay-can-ban-mo-duong-gap-doi-tt

 • Chừa đường may thân trước

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chua-duong-may-tt

NẸP LƯNG LIỀN:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

NẸP LƯNG THÂN SAU:

Lấy điểm G, H từ điểm A, C vào 4cm

thiet-ke-rap-vay-can-ban-lay-diem-ve-nep-lung

Nối đường cong GH

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ve-nep-lung

Bóc nẹp lưng theo chiều kim đồng hồ, giảm chiều dài nẹp 2cm

thiet-ke-rap-vay-can-ban-boc-nep-lung-ts

Chừa đường may 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chua-duong-may-nep-lung-ts

 

NẸP LƯNG THÂN TRƯỚC

 

Lấy điểm G, H từ điểm A, C vào 4cm

thiet-ke-rap-vay-can-ban-lay-diem-ve-nep-tt

Nối đường cong GH

thiet-ke-rap-vay-can-ban-ve-lung-tt

Bóc nẹp lưng theo chiều kim đồng hồ

Mở đường gấp đôi nẹp

Giảm chiều dài nẹp 2cm

thiet-ke-rap-vay-can-ban-boc-nep-lung-tt

Chừa đường may 1cm.

thiet-ke-rap-vay-can-ban-chua-duong-may-nep-lung-tt

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY