Thiết kế quần Tây nam ôm Thân sau

Thiết kế lại từ thân trước.

Giữ nguyên tất cả các đường, xóa đáy trước, eo , đường sườn.

dai-quan-ts

Vẽ giàng trong thân sau:

Hạ đáy sau từ đáy trước xuống 1cm

Vẽ giàng trong thân sau, lai lấy lên 2cm, đùi lấy lên 6cm.

day-sau-ts

Xác định vị trí đáy sau:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

Chia đường đùi thành 2 đoạn, sâu đáy sâu = 9.5cm

Từ điểm T gia cửa quần xuống 3.5 cm.

day-sau-ts-2

Vẽ đáy sau:

Kéo dài đáy sau lên 1cm

Chia đáy sau thành 3 đoạn bằng nhau, vẽ đáy sau.

day-sau-ts-3

Vẽ eo:

Vẽ eo từ t, tt1 = ¼ Vòng eo + 2cm (pen) = 21

Ngang mông = ¼ Vòng mông + 1 = 25

Vẽ đường sườn ngoài qua hạ gối và hạ mông.

suon-ngoai-ts

 

Xác định vị trí pence:

Vẽ pen, chia đôi ngang eo lấy xuống 6.5 dài pence

Copy song song ngang eo làm miệng túi 13.5cm, rộng túi 1cm.

pen-mieng-tui-ts

Chừa đường may:

Lai chừa 2.5cm, đường sườn chừa 1.5cm, đáy và eo chừa 1cm.

chua-duong-maydich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY