Tính độ co rút rập trên Gerber Accumark

Vật liệu trong quá trình gia công sẽ có biến động về thông số. Thiết kế dài quần 100cm, nhưng lên thành phẩm còn 97.3cm. Tăng bao nhiêu trên phần mềm Gerber Accumark ?

Mời các bạn tham khảo video sau


Công thức tính độ co rút của vải các bạn tìm hiểu thêm ở đây

Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần