Tính độ co rút rập trên Gerber Accumark

Vật liệu trong quá trình gia công sẽ có biến động về thông số. Thiết kế dài quần 100cm, nhưng lên thành phẩm còn 97.3cm. Tăng bao nhiêu trên phần mềm Gerber Accumark ?

Mời các bạn tham khảo video sau


Công thức tính độ co rút của vải các bạn tìm hiểu thêm ở đây

Trung tâm thiết kế thời trang Toán Trần chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 460 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần