CÁCH THIẾT KẾ ÁO LIỀN QUẦN,QUẦN PHỒNG

1. Thông số thiết kế rập áo liền quần,quần phồng trẻ em

Dài áo: 27

Dài quần: 23

Ngang vai: 19

Dài tay:20

Vòng cổ: 23

Vòng ngực:44

Vòng bụng:46

2. Cách vẽ

THÂN TRƯỚC

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB = 44cm

AD = BC = 1/4 Vòng ngực + 8.5cm = 19.5cm

1

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ = 1/5 Vòng cổ + 0.5cm = 5cm

AA2: hạ cổ = vào cổ + 1cm = 6cm

2

Đánh cong vòng cổ qua A1,A2 và đi qua 1/2 A3A0

3

  • Vẽ nách:

AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 10.5cm

EF: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2cm

4

AI: hạ ngực = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 13cm

5

IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3.5cm = 14.5cm

6

Nối FJ. Đánh cong vòng nách qua FJ và cách điểm giữa FJ 2.5cm

7

  • Vẽ quần:

AM: hạ đùi = dài áo + 10cm = 37cm

8

BB1 = 5cm

9

Nối NB1, B1B2= 1/3 NB1. Đánh cong NB1 cách B2 2.5cm

10

THÂN SAU

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB = 50cm

AD = BC = 1/4 Vòng ngực + 8.5cm = 19.5cm

TS1

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ = 1/5 Vòng cổ + 0.5cm = 5cm

AA2: hạ cổ = 18cm

ts

Đánh cong vòng cổ qua A1,A2.

TS2

  • Vẽ nách:

AE: ngang vai = 1/2 số đo ngang vai = 10.5cm

EF: hạ vai = 1/10 số đo ngang vai = 2cm

TS3

AI: hạ ngực = 1/4 Vòng ngực + 2cm = 13cm

TS4

IJ: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 3.5cm = 14.5cm

TS5

Nối FJ. Đánh cong vòng nách qua FJ và cách điểm giữa FJ 2.5cm

TS6

  • Vẽ quần:

AM: hạ đùi = dài áo + 10cm = 37cm

TS7

BB1 = 5cm.

TS8

B1K = 3cm

TS9

Nối NK, K1K= 1/3 NK. Đánh cong NK cách K1 1.5cm

TS10

3. Đường may

DM

 

dmma

KHOA-HOC-NGANH-MAY