CÁCH THIẾT KẾ ÁO ĐẦM LIỀN THÂN TRẺ EM KHÔNG TAY,DÂY KÉO SAU LƯNG

1. Thông số thiết kế rập áo đầm trẻ em không tay,dây kéo sau lưng.

Dài áo (Da) : 50

Ngang vai (Nv) : 26

Vòng cổ (Vc) : 25

Vòng ngực (Vn) : 56

2. Cách vẽ

THÂN TRƯỚC

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB: dài áo = 50cm

BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

1

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ = 1/5Vc = 5cm

AA2: hạ cổ = vào cổ = 5cm

2

Vẽ cong vòng cổ qua A1,A2

3

  • Vẽ vòng nách:

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm

EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

 

4

AI: hạ nách = 1/4Vn= 14cm

5

IM: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm

HH1: vào nách = 2cm

 

6 7

Nối FH1, GF = GH1

Nối GM, NG = NM

Đánh cong vòng nách đi qua 1/2 NH1

8

CK: Sa vạt= 2cm.

9

CK1: giảm sườn = 1cm.

10

Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

11

  • Sau khi vẽ xong điều chỉnh lại vòng nách:

Đường ngang vai AE giảm 1cm: FF1 = 1cm

Đường hạ nách AI giảm 1cm: MM1 = 1cm

Đánh cong lại vòng nách.

12

THÂN SAU

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD:

AB: dài áo = 50cm

BC: ngang mông = 1/4Vn + 1/10 Vn + 2cm = 22.5cm

1

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ = 1/5Vc = 5cm

AA2: hạ cổ = 1cm

Vẽ cong vòng cổ qua A1,A2.

TS8

  • Vẽ vòng nách:

AE: ngang vai = 1/2 Nv= 13cm

EF: xuôi vai = 2/10 Nv = 2.5cm

TS7

AI: hạ nách = 1/4Vn= 14cm

TS6

IM: ngang ngực = 1/4Vn + 2cm cử động= 17cm

TS5

HH1: vào nách = 1cm

TS4

Nối FH1, GF = GH1

Nối GM, NG = NM

Đánh cong vòng nách đi qua 1/2 NH1

TS3

CK1: giảm sườn = 1cm.

Đánh cong đường lai váy đi qua 1/3 đường sa vạt.

TS2

  • Sau khi vẽ xong điều chỉnh lại vòng nách:

Đường ngang vai AE giảm 1cm: FF1 = 1cm

Đường hạ nách AI giảm 1cm: MM1 = 1cm

Đánh cong lại vòng nách.

TS1

3. Đường may

Sườn,vai: 1cm

Cổ, nách: 0.5cm

Lai: 2cm

Dây kéo thân sau : 1.5cm

dm

dmts

KHOA-HOC-NGANH-MAY