THIẾT KẾ RẬP ÁO CHOÀNG LIỀN MŨ

1. Cách vẽ

THÂN ÁO

  • Vẽ hình vuông ABCD, bán kính AB = AC = 50cm ( tùy ý), AB là cạnh gấp đôi.

1.THANDAIRONG

Từ A lấy A1, AA1= AA2 = 9.5cm

2.CO

Nối A1A2, F là điểm giữa A1A2, EA3 = EF.

 

Đánh cong qua A1, E, A2.

3.CONGEO

Từ D lấy D1, DD1 = 15cm. Nối A2D1

4.laiaoĐánh cong lai áo qua B, D, D1.

5.conglai

 

  • Vẽ pen:

Từ E lấy G. EG: dài pen = 7cm.

6.daipen

 

Từ E lấy E1,E2 với EE1= EE2 = 1.5cm.

7.RONGPEN

 

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD, AB là cạnh gấp đôi vải

AB: đỉnh mũ = 20cm

AD =BC = 30cm

8.DAIRONGMU

 

Từ B,C lấy B1, C1với BB1 = 12cm, CC1= 8cm

9.B1C1

 

Từ C1 lấy C2. C1C2 song song với CD, C1C2 = 2cm.

Nối B1C2, HB1= HC2. Đánh cong qua B1C2 cách H 0.5cm.

10.C2

 

DD1 = 2cm, DD2 = 12cm.

11.D1D2

 

Nối D1D2, KD1= KD2. Đánh cong qua D1D2 cách K 0.5cm.

13.congcuamu

 

 

Nối D2C2, GD2=GC2. Đánh cong qua D2C2 và cách G 1cm.

14.daymu

  • Vẽ pen:

GI: dài pence = 8cm

15.PENMU

Rộng pen: II1=II2 = 1.5cm.

16.PEN

 

 

3. Chừa đường may.

Chừa đều 1cm tất cả cách cạnh ( trừ các cạnh gấp đôi vải)

đm

 

đmay

KHOA-HOC-NGANH-MAY