CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM THÂN ÔM – CỔ CHỮ U TIM – CÁCH THIẾT KẾ RẬP TAY

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM THÂN ÔM – CỔ CHỮ U TIM – TAY ÁO:
• Mở phần mềm thiết kế rập PDS. Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài tay = 52cm
AC: Rộng bắp tay = 2/10 N = 16,8cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-dai-rong-tay
• Vẽ vòng nách tay căn bản.
AC1: Hạ bắp tay: N/10 + 3cm = 11,4
Giảm nách tay trướcthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-nach-tay
BK: cửa tay = 10cm
cty-tkkt-toan-tranthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-cua-tay-1
Nối KC1 vẽ cong ở 1/3 =1,5cm
C1K → sườn taythiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-suon-tay
• Mở đối xứng nách tay sau, bóc tay, chừa đường maythiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-chua-duong-may-tay