Cách thiết kế rập áo măng tô nữ-công thức thiết kế rập thân sau

Công thức thiết kế rập thân sau áo măng tô nữ:

AB =  dài áo = số đo

AM = hạ eo = số đo

MP = hạ mông = số đo hạ eo/2

AC = vào cổ = 1/6  vòng eo + 1.5cm

CD = mẹo cổ = 2cm

AE = ngang vai = ½ vai + 0.5cm

EF = xuôi vai – mẹo cổ

FH = hạ nách = ½ vai + 2cm

Vẽ sống lưng:

II1 = 0.7cm

cty-tkkt-toan-tran

MM1 = 1.5 cm

BB1 = 1.5cm

IJ = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2.5 ( 2-3 )cm

MN = ngang eo = ¼ vòng eo + 2(2.5)cm + 2.5cm pence

PQ = ngang lai = ngang mông + 4 (3-8)cm

KK = 1cm

BB’ = BB” = 4 (3-8)cm

thiet-ke-rap-ao-mang-to-than-sauKHOA-HOC-NGANH-MAY