Cách thiết kế rập áo măng tô nữ-công thức thiết kế rập thân trước

Công thức thiết kế rập thân trước:

AB =  dài áo = số đo+pence

AM = hạ eo = số đo

MP = hạ mông = số đo hạ eo/2

AC = vào cổ = 1/6  vòng cổ + 1.5cm

AE = ngang vai = ½ vai + 0.5cm

EF = xuôi vai – mẹo cổ

FH = hạ nách = ½ vai + 2cm

Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2.5(2-3) cm

Ngang eo = ¼ vòng eo + 2(2.5) + 2.5 cm

Ngang mông = ¼ vòng mông + 2.5 (2-3)cm

Ngang lai = ngang mông + 4(3-8)cm

B’B0 = 2.5cm

cty-tkkt-toan-tran

Pence ngang = 2cm

B1B4’’= 4 (3-8)cm

B0B1’ = B1B1” = 4 (3-8)cm

Nút cách nút 12 (10-14)cm

C’C = 2.5cm

C’V = đường bẻ ve

C’D = 10 (5 – 14)cm

DD1 = 10(8-14) cm

CC1 = 4.5 cm( CC1 II C’V)

thiet-ke-rap-ao-mang-to-than-truocKHOA-HOC-NGANH-MAY