Cách thiết kế rập vi tính-Thân sau váy căn bản.

THÂN SAU:

Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

AB      : Dài váy= số đo= 45cm.

MD      : Ngang mông = ¼ mông + 1cm = 23,5cm.

thiet-ke-vay-can-ban-chieu-dai-chieu-rong-ts

Từ đường AB vẽ đường EF song song 4cm làm nẹp.

thiet-ke-vay-can-ban-ve-nep-4cm

Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM      : Hạ mông     = 2/10 mông + 1cm     = 19cm.

thiet-ke-vay-can-ban-ha-mong-ts

 

Tạo điểm ngang eo:

AC      : Ngang eo       = ¼ eo + 2cm = 18cm.

thiet-ke-vay-can-ban-ngang-eo

 

Nối đường ngang eo với đường ngang mông CD.

thiet-ke-vay-can-ban-noi-suon

Đánh cong đường CD.

thiet-ke-vay-can-ban-danh-cong-duong-suon-ts

Kéo dài đường DC 0,5cm

cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-vay-can-ban-tang-duong-eo-len-0,5cm

Vẽ đường ngang eo

thiet-ke-vay-can-ban-ve-duong-ngang-eo

Vẽ plis : O là trung điểm AC

Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-vay-can-ban-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm

Vẽ đường vuông góc với AC:

OO1     = 10cm.

thiet-ke-vay-can-ban-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm

 

Nối 2 đường pen lại

thiet-ke-vay-can-ban-noi-2-duong-pen

 

BL       : Ngang lai       = Ngang mông.

Giảm lai = 1cm.

thiet-ke-vay-can-ban-giam-lai-1cm-ve-lai

Nối đường nẹp với thân

cty-tkkt-toan-tran

thiet-ke-vay-can-ban-noi-nep-vao-than

Bóc phần thân sau từ các đường FE, FL, LD, DC, CE theo chiều kim đồng hồ + Bóc hai đường pen hai bên đườngOO1

thiet-ke-vay-can-ban-boc-ts

Chừa đường may

thiet-ke-vay-can-ban-chua-duong-may-ts

KHOA-HOC-NGANH-MAY

 

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần