CÔNG THỨC THIẾT KẾ VI TÍNH RẬP ĐẦM THÂN ÔM – CỔ CHỮ U TIM – CÁCH THIẾT KẾ THÂN TRƯỚC

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM THÂN ÔM – CỔ CHỮ U TIM
Thông số thiết kế rập đầm ráp dưới eo – đường cắt cong:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 90 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 19 cm
Dang ngực : 18 cm

cty-tkkt-toan-tran

 

Cách thiết kế rập thân trước:
 • Mở phần mềm thiết kế rập PDS.Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài hình chữ nhật = Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3cm pince ngực = 91 cm
BK: Rộng hình chữ nhật  = Ngang lai = Ngang mông = 24 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-dai-rong-tt
 • Vẽ cổ:
AE: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AF: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
Đánh cong EF → vòng cổthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-co-tt
 • Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ngang-vai-tt
CC1: Hạ vai = 4 cm
Nối đường vai con CE1thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ha-vai-tt
 • Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ha-nach-tt
 • Vẽ ngực:
II1: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ngang-nguc-tt
Đánh cong I1C1 → vòng náchthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-nach-tt
 • Vẽ eo
AL: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ha-eo-tt
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 3 cm pince = 21 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ngang-eo-tt
 • Vẽ mông:
LM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,4 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ha-mong-tt
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-ngang-mong-tt
 • Nối KM1L1I1 → đường sườn
  thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-suon-tt
 • Vẽ lai áo:
Giảm lai: KK1 = 1 cm.
Đánh cong BK1 → đường lai áothiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-suon-tt
 • Vẽ pence eo:
Dang ngực:
IP = 1/2 dang ngực = 9 cm
Vẽ đường HP vuông góc II1thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-dang-nguc-tt
Chéo ngực:
PF1 = 19 cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-cheo-nguc-tt
HH2 = 4cm
H1P1 = 4cm
Rộng pince = 3cmthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-pen-eo1-tt
cty-tkkt-toan-tran
ĐIỀU CHỈNH RẬP ĐẦM THÂN ÔM – CỔ CHỮ U TIM THÂN TRƯỚC:
 • Cổ áo:
EE1: cổ rộng = 1,5cm
FF1: cổ sâu = 8cm. F1P1′ → cổ tim
F1 và E1 kẻ vuông góc F2.thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-co-ao1-tt E1F2 chia 3
1/3 O = 2cm.
Vẽ cong E1OF2P1′ → cổ áothiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-co-ao2-tt
 • Đường cắt dưới chân ngực:
P1’Q = 3cm
Vẽ cong L2H1Q1′ → đường cắtthiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-duong-cat-duoi-chan-nguc-tt
 • Đường cắt cong:
C1N = 10cm
Vẽ cong NP1H1 → đường cắt cong.thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-duong-cat-cong-tt
 • Thân dưới: QB → mở đường gấp đôithiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-than-duoi-tt
 • Thân trên:
  Xếp pince ngực lại
  thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-than-tren-tt
 • Chừa đường may:
  thiet-ke-rap-dam-than-om-co-chu-u-tim-chua-duong-may-tt