CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG – CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC

THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI EO – ĐƯỜNG CẮT CONG
Thông số thiết kế rập đầm ráp dưới eo – đường cắt cong:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 85 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân trước:
• Mở phần mềm thiết kế rập PDS.Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài hình chữ nhật = Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3cm pince ngực = 86 cm
BK: Rộng hình chữ nhật = Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 26.5 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-dai-rong-tt
• Vẽ cổ:
AE: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AF: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
Đánh cong EF → vòng cổ
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-co-tt
• Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-vai-tt
CC1: Hạ vai = 4 cm
Nối đường vai con C1E
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-vai-tt
cty-tkkt-toan-tran
• Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-nach-tt
• Vẽ ngực:
II1: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-nguc-tt
Đánh cong I1C1 → vòng nách
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-vong-nach-tt
• Vẽ eo
AL: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-eo-tt
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 3 cm pince = 21 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-eo-tt
• Vẽ mông:
LM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,4 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ha-mong-tt
cty-tkkt-toan-tran
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-mong-tt
• Nối KM1L1I1 → đường sườn
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-suon-tt
• Vẽ lai áo:
Giảm sườn: KK1 = 2 cm
Đánh cong BK1 → đường lai áo
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-duong-lai-tt
• Vẽ pince eo:
Dang ngực:
IP = 1/2 dang ngực = 9 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-dang-nguc-tt
Vẽ đường HP vuông góc II1
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-pen-vuong-goc-tt
cty-tkkt-toan-tran
Chéo ngực:
PF1 = 18 cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-cheo-nguc-tt
HH2 = 4cm
H1P1 = 3cm
Rộng pince = 3cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-pen-eo-tt(1)
• Vẽ pince ngực:
L1P2 = 5cm
Rộng pince: P2P3 = 3cm
Nối P1P2 = P1P3
Nối P2P3I1
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-pen-nguc1-tt
Điều chỉnh:
Thân trước:
• Cổ áo:
EE1: cổ rộng = 5cm
FF1: cổ sâu = 3 cm
Vẽ cong E1F1 C → cổ áo
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-co-ao-tt
• Nách áo:
I1I2 = 1cm, nối I2 đến chân pince
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-suon-ao-tt
E1C1 = vai áo = 5cm, vẽ cong IC2 → nách áo
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-nach-ao-tt
• Đường cắt dưới eo:
L1L1’ = 12cm
LL’ = 14cm
Vẽ cong L1’L’ → đường cắt dưới eo
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-duong-cat-duoi-eo-tt
• Đường cắt cong:
C2N = 10cm. Nối cong P1Nthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-decoup-tt
Vẽ cong NP1H1H2 đến lai → H3
NP1H1H2H3 → đường cắt congthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-keo-dai-duong-giua-pen-tt
• Nắp túi:
Rộng nắp túi: từ đường pince 1 bên 3cm, 1 bên 7cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-ngang-tui-tt
cty-tkkt-toan-tran
Bề ngang = 3cm
Bề dài = 10cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-tui-tt
Vẽ tròn nắp túi 1cm
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-danh-cong-tui-tt
• Giữa thân trên:
Bóc giữa thân trên. Mở đường gấp đôi L’F1
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-than-giua-tt
• Sườn thân trên:
Bóc sườn thân trên. Xếp pince ngực lại
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-khep-pen-than-tren-tt
• Thân dưới:
Cắt đường H2H3, xếp pince eo lại.
Hai điểm H3 loe ra.

thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-mo-pen-than-duoi-tt

Vẽ cong K1B và L1’L’. Bóc thân dưới lần nữa
L’B → Đường gấp đôi
• Chừa đường may:

thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-eo-duong-cat-cong-chua-duong-may-tt