THIẾT KẾ RẬP ÁO CHOÀNG SƠ SINH.

Cách thiết kế rập áo choàng sơ sinh.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AD = AC = 58.5cm.
1thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-dai-rong
AK = 9cm.
AK’ = 9.5cm.
2thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-co
Nối KK’, khoảng giữa vẽ cong 3cm là vòng cổ thân áo.
3thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-vong-co
Từ D vẽ một vòng cung thứ hai cách đều vòng cổ KK’ một khoảng
K’D =KC = 58.5 -9.5 = 49.
4thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-vong-lai

cty-tkkt-toan-tran

CC’ = 14.5
Nối KC’ và C’C” = giảm sườn để KC” = K’D.
6thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-lai
Vẽ banh nón.
AB = 7, BE = 7, BK = 2
7thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-vai
K’E’ = 4.5, K’N = 6, NP = 11.5, Nối PE’ và PE và kéo dài.
8thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-banh-non
Cách thiết kế rập nón.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
AC: dài nón = 19
AD = BC = cao nón = 27
9thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-dai-ron-non.
DD’ = 1.5, D’F = 5, FE = 2.5, BI = 2, BG = 10.

 

10thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-non-lay-diem

cty-tkkt-toan-tran

Từ các điểm dựng đường vuông góc:
D’D” = 7.5, FF’ = 6, EE’ = 4.5, GG’ = 6.
11thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-non-lay-duong
Nối AD”F’E’IG, vẽ cong đoạn AD” và BG.
12thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-quanh non
Vẽ banh nón: nối F’G’E’.
Qui cách chừa đường may.
Cắt chừa đường may xung quanh 1cm.
14thiet-ke-rap-ao-choang-tre-so-sinh-duong-may

KHOA-HOC-NGANH-MAY