THIẾT KẾ RẬP ÁO VẠT CHÉO KHÔNG TAY TRẺ EM

1. Thông số.

Dài áo: 25cm

Ngang vai: 18cm

Dài tay: 18cm

Vòng cổ: 23cm

Vòng ngực: 42cm

Vòng bụng : 44CM

2. Cách thiết kế.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

THÂN TRƯỚC

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD

AB,CD : dài áo= 25cm

BD : ngang lai= 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm

1.tt.dairong

Vẽ cổ trước:

AA1: vào cổ trước= 5cm

AA2: hạ cổ trước= AA1 + 2.5cm= 7.5cm

2.tt.haco

Nối A1A2, MA1=MA2

Nối MA3, N là điểm giữa của MA3.

Vẽ cong vòng cổ qua A1,N,A2.

3.tt.cotruoc

Vẽ đường giao khuy.

BB0= 9cm, B0A0=12cm

Nối dài vòng cổ tới A0.

4.tt.khuy

Vẽ nách áo:

Từ D lấy điểm E, DE= 1.5cm

5.tt.vai

Kẻ đường song song với AD và cách AD 13.5cm

6.tt.hanguc

Đánh cong vòng nách EH ( đánh hơi cong tại phần dưới nách)

7.tt.tayao

THÂN SAU

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

  • Vẽ hình chữ nhật ABCD

ab,cd : dài áo= 25cm

bd : ngang lai= 1/4 vòng bụng + 2.5cm= 13.5cm

12.dairongsau

  • Vẽ cổ sau:

aa1: vào cổ sau= 1/5 vòng cổ + 0,5cm= 5cm

aa2: hạ cổ sau= 1cm

8.tt.hacosau

ma1 = ma2, na3 =  nm.

Vẽ vòng cổ qua a1,n,a2.

9.tt.vongcosau

  • Vẽ nách áo:        

Từ d lấy điểm e, de = 1.5cm

ngangvaisau

ef : hạ nách= 13.5cm

10.tt.hangucsau

Đánh cong vòng nách (đánh hơi cong tại dưới nách)

11.tt.nachsau

 

3. Chừa đường may.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Cổ: 0.5cm

Sườn áo, vai: 1cm

Lai: 2cm

Nách: 0.7cm

KHOA-HOC-NGANH-MAY