Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế thân trước quần tây nữ căn bản

Thông số quần tây nữ

  1. Dài quần: 93cm.
  2. Vòng eo: 72cm.
  3. Vòng mông: 90cm.
  4. Vòng đùi: 54cm.
  5. Vòng gối: 38cm.
  6. Rộng ống: 18cm.
Cách thiết kế rập vi tính Thân trước quần tây nữ

 

Mở phần mềm thiết kế rập,ta thiết kế hình chữ nhật.Dài hình chữ nhật là chiều dài quần.Rộng hình chữ nhật là rộng đáy thân trước.
AB: Dài quần = số đo.
CD: Ngang đáy = ¼ Mông +(4-> 5cm)
1thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-dai-rong.
AC: Hạ đáy = ¼ M – 3.5=19cm.
2thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-ha-day
I là trung điểm của AC.
AO = CI.
OI là đường chính trung của quần.
4thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-duong-chinh-chung
DD1: Vào đáy = 3cm.
D1E vuông góc CD.
5thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-vao-day
EE1 = 1cm.
6thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-giam-day
Vẽ đáy trước: chia D1E thành 3 đoạn . vễ đường cong từ D đến E1.
7thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-vong-day
E1A1: Ngang lưng = ¼ Eo.
CN: Hạ đùi = 10cm.

cty-tkkt-toan-tran

N1N2: Ngang đùi = Ngang đáy – 4cm.
9thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-ha-dui
AG: Hạ gối = số đo (hoặc =1/2 dài quần).
G1G2: Ngang gối = Ngang đáy -8cm.
10thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-ha-goi
B1B2: Ngang lai = rộng ống – 2cm.
11thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-ngang-ong
  • Vẽ đường sườn quần.
Chia AC thành 3 đoạn bằng nhau. Nối A1 và vẽ cong đoạn 2/3 phía trên và ra 0.5 cm.
M1C = 1/3 AC.
M1M2: Ngang mông = ¼ M + (0.5-1)cm.
12thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-ve- duong-suon
Lai = 4cm.
13thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-lai
Từ A đo xuống 3cm chừa lưng ( = to bản lưng).

cty-tkkt-toan-tran

14thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-tt-lung

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần