Thiết kế rập bằng phần mềm Corel X8

Corel là phần mềm bắt buộc sinh viên công nghệ may phải học. Không những thế, khi làm đồ án tốt nghiệp, anh em còn sống chết với nó để vẽ tài liệu kĩ thuật.
Chia sẻ cách làm khác: THIẾT KẾ RẬP BẰNG COREL

Thiết kế rập bằng phần mềm Corel X8. Phần mềm vẫn có thể áp dụng thiết kế rập căn bản. Đo khớp rập, chỉnh dấu bấm hơi khó. Các phần nhảy size hoặc giác sơ đồ thì không hỗ trợ như Gerber Accumark hoặc Optitex hay Lectra…Không khuyến khích anh em làm trên này. Một video chống “vã” cho các bạn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp.

Mời cách bạn tham khảo video

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần