THIẾT KẾ RẬP GIÀY CỔ CAO TRẺ SƠ SINH.

CÁCH THIẾT KẾ RẬP GIÀY CỔ CAO TRẺ SƠ SINH.
  • Đế giày.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Aa: chiều dài đế = 10
Ai: chiều rộng đế = 4.6
1thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-dai-rong.
AO1: 1/5Aa = 2.
AO2 = 2/5 Aa = 4.
AO3 = ¾ Aa = 7.5.
2thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-cac-duong-ha
O1 là điểm giữa của Bb, Bb = 3.8
O2 là điểm giữa của Cc. Cc = 3.6
O3 là điểm giữa của Dd, Dd = 4.6
3thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-cac-duong-ngang
Vẽ ½ đế giày đi qua các điểm A B C D a.

 

4thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-1-nua-de-giay
Phần còn lại vẽ đối xứng A b c d a.
5thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-de-giay
  • Thân giày.
Vẽ hình chữ nhật. Trong đó:
Aa : chiều dài thân giày = 12.5.
AB: chiều cao thân giày = 6.75
6thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren
O là điểm giữa của Aa.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

OO1 = OO2 = OO2a = 1/3Aa = 2.08
7thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren-cac-duong-ha
OC = 7.25
O1D = 4.2
O2E = 3.4
aF1 = 1
8thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren-cac-duong-ngang
Từ các điểm:
BB1 = 0.5
AA1 = 0.3
OO’ = 0.2
II1 = 0.3
9thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren-cac-duong-giam
Vẽ thân giày đi qua các điểm : A1 B1 C D E F O2 O1 O’ I1.

 

10thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren-cac-duong tp
CÁCH CHỪA ĐƯỜNG MAY.
Cắt chừa đường may xung quanh 0.5.
11thiet-ke-rap-giay-vai-so-sinh-mieng-tren-duong-may

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY