Thiết kế quần tây Nam ôm Thân trước

Số đo:

Dài quần: 102

Vòng eo: 76

Vòng mông: 90

Rộng đùi: 32

Hạ đáy: 27

Ngang ống quần: 22

Hướng dẫn thiết kế rập quần Tây thân trước:

Vẽ hình chữ nhật:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài quần = số đo = 102

BP: Rộng đùi = 28.

dai-quan-tt

 

Xác định đáy trước:

AC: Hạ đáy = số đo = 27

C1C2: Gia cửa quần = 3.5.

HA-DAY-CUA-QUAN-TT

Xác định ngang ống quần:

Vẽ đường chính trung ( chính là đường ngang đùi và ngang ống )

I là trung điểm của ngang ống

II1 = II2 =( ngang ống – 2) /2 = 10.

ONG-QUAN-TT

Vẽ ngang gối:

AE: Hạ gối = ½ dài quần + 5 = 56

EE1 = EE2 = (( ngang ống  – 2)/2) + 1.

H-GOI

Vẽ đường giàng trong, đáy trước, eo:

 

Đánh cong giàng trong, từ gia cửa quần xuống 2cm về sườn, qua  1.5cm vẽ đáy trước

Vẽ eo từ T, TT1 = ¼ Vòng eo = 19.

Ngang mông = ¼ Vòng mông – 1 = 23

Chia AC làm 3 đoạn bằng nha.

GIANG-TRONG-DAY-TT

Vẽ đường sườn ngoài qua hạ gối và hạ mông.dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

 

SUON-NGOAI-TT

KHOA-HOC-NGANH-MAY